Aktuelt

Til info – viktig

Til info – viktig

Vi har i dag valgt å stenge administrasjon i Idrettsgata 31 inntil videre. Administrasjon vil i hovedsak bli drevet fra hjemmekontor.  Vi vil være tilgjengelig via tlf eller e-post.

Ledige leiligheter vil fortløpende bli lagt ut på vår hjemmeside og publikum kan søke på leiligheter herfra. Vaktmesterne vil kun håndtere kritiske avvik i leilighetene til våre leietakere.

Det innføres også strenge krav til bruk av verneutstyr. Dette til orientering.