Aktuelt

Molok avfallsbrønn

Molok avfallsbrønn

Vestvågøy Boligstiftelse har valgt å installere Molok avfallsbrønner ved flere av sin boliganlegg. Så langt har vi installert Molok ved fem steder.

Med Molok avfallsbrønner graves deler av brønnen ned i bakken, en for restavfall, en for matavfall og en for papir.

Det betyr at avfallet delvis oppbevares under bakken.

Tømming skjer etter egen tømmekalender og Lofoten Avfallsselskap har ansvaret for tømming.