Om oss

Om oss

Vestvågøy Boligstiftelse ble stiftet i 1989, ved at Vestvågøy kommune ønsket en bedre forvaltning av sin boligmasse. Kommunestyret opprettet derfor Vestvågøy Boligstiftelse og overførte nesten all boligmasse til stiftelsen.

Stiftelsen har et særlig ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte, omsorgstrengende, samt ungdom i etableringsfasen.

Ved opprettelsen ble det overført ca. 133 utleieenheter og etter 2015 har boligstiftelsen 281 utleieenheter.

Vestvågøy Boligstiftelse har i dag 8 faste stillinger. 3 i administrasjonen og 5 innen vedlikehold.

Vestvågøy Boligstiftelse er organisert med eget styre. Styret består av 5 personer, hvorav 4 personer er oppnevnt av Vestvågøy kommunestyre.

Et medlem er valgt blant beboerne.

Adresse: Sjøveien 7, 8370 Leknes

Telefon: 76 05 50 80

Telefax: 76 08 02 11

E-post: vbs@vbs.no

Kartlink; https://www.google.com/maps/place/Sj%C3%B8veien+7,+8370+Leknes/@68.144468,13.6040795,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x45de12b23d6974e3:0x1db90a679797d804!8m2!3d68.144468!4d13.6040795!16s%2Fg%2F11c5fg8xnh?entry=ttu