Om oss

Om oss

Vestvågøy Boligstiftelse ble stiftet i 1989, ved at Vestvågøy kommune ønsket en bedre forvaltning av sin boligmasse. Kommunestyret opprettet derfor Vestvågøy Boligstiftelse og overførte nesten all boligmasse til stiftelsen.

Stiftelsen har et særlig ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte, omsorgstrengende, samt ungdom i etableringsfasen.

Ved opprettelsen ble det overført ca. 133 utleieenheter og etter 2015 har boligstiftelsen 281 utleieenheter.

Vestvågøy Boligstiftelse har i dag 8 faste stillinger. 3 i administrasjonen og 5 innen vedlikehold.

Vestvågøy Boligstiftelse er organisert med eget styre. Styret består av 5 personer, hvorav 4 personer er oppnevnt av Vestvågøy kommunestyre.

Et medlem er valgt blant beboerne.

Adresse: Idrettsgata 31, 8370 Leknes

Telefon: 76 05 50 80

Telefax: 76 08 02 11

E-post: vbs@vbs.no